Snöberg

 

Naturupplevelser

Det finns flera intressanta områden i Snöbergs närhet. Dessa tänker jag presentera här. Vad som gör naturen här så intressant är byns höjdläge. Byn ligger på c:a 500 meters höjd och det finns ett flertal berg som når högre i dess närhet.

Helvetesbrännan

Helvetesbrännan är ett naturreservat som är ungefär 4300 ha stort. Området är beläget c:a 1 mil från Snöberg och breder ut sig på båda sidorna av länsgränsen mot Jämtland. Helvetesbrännan består till mesta del av 100 årig tallskog med en mycket stenig och vildvuxen natur. En skogvaktare har sagt en gång att där kan man gå en hel dag utan att nå marken. Här ligger även Meijerstjärnen med sin speciella historia.

Flugrotdalen

Det andra området med mycket fin natur är Flugrotdalen. Namnet kommer från när man tog roten av svampen stormhatt och mosade denna tillsammans med socker. Detta lades ut i ladugårdar som medel mot flugor - detta var före DDT sprutans tid. Dalen ligger mellan Björnberget och Boltjärnkullen c:a 5 km från byn. Detta område håller nu på att göras mer lättåtkomligt. Det finns även planer på att få området klassat som naturreservat.

Fjäderklint - En sällsynt växt

Det är inte bara en speciell natur runt Snöbergstrakten utan det finns även en stor flora av växter. En växt värd att namna är Finnklint ( Centaura phrygia L ). Denna växt kallades förr för Ängsklint. Det intressant med denna växt är att den har en mycket sällsynt underart Fjäderklint (Pseudopkrygia). Första gången som växten påträffades i Sverige var 1907 och faktiskt i Snöberg. Den finns att studera i Naturhistoriska riksmuséets samlingar.


Uppdaterad: 2023-02-14


Till toppen

Meny

Copyright © Jan Henriksson 2007

Valid Html 4.01 Valid CSS 2